Contact

KDV Bij ons
Edith Piafstraat 60
6663 MA Lent
(aan de A325)

Telefoonnummer groep: 06-83808747

Amber: planning en aanmelding
06-25159728
amber@kdvbijons.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Tesse: Organisatorisch
contact@kdvbijons.nl
Werkdagen: maandagochtend en donderdagmiddag

Kvk: 58645543
LRKP: 441140749