Dagindeling

We werken met een dagindeling als rode draad door de dag heen, om voor structuur en voorspelbaarheid te zorgen. Kinderen weten wat er gaat gebeuren en voelen zich op hun gemak. De dagindeling wordt door middel van pictogrammen aan de muur gehangen, zodat kinderen steeds kunnen zien wat ze gaan doen. Natuurlijk kunnen we van de dagindeling afwijken als dit noodzakelijk is. De dagindeling voor baby’s wordt zoveel mogelijk aangepast aan de thuissituatie.

Globaal omschreven ziet een dag bij ons er zo uit:

7.30- 9.00uur:        Binnenkomst
9.00-9.30uur:         Vrij spel
9.30-10.00uur:       Fruit eten
10.00-11.30uur:     Vrij spel 
11.30- 12.00uur:    Warm eten  
12.00-12.30uur:     Vrij spel/ klaar maken om te slapen en rusten
12.30-15.00uur:     Slapen( kinderen die eerder wakker zijn mogen vrij                                                        spelen)
13.00-14.00uur:     Kinderen die niet meer slapen gaan rusten.                            14.00-15.00uur:     Vrij spel
15.00-15.30uur:     Yoghurt/ water en groente eten
15.30-17.00uur:     Vrij spel
17.00- 17.30uur:    Eventueel brood eten
16.30-18.00uur:     Naar huis

Dit is in grote lijnen hoe een dag er bij ons uitziet. Tijden kunnen natuurlijk wat afwijken. 
Bij de vrij spel momenten mogen kinderen zelf kiezen op welke groep ze spelen, binnen of buiten, of in welke hoek. 
Tussen al deze momenten zijn er vaste verschoonmomenten.

Zoals aangegeven ziet een dag op de babygroep er heel anders uit. Daar gaan wij zoveel mogelijk mee in het ritme dat ouders thuis ook hebben.