Dagindeling

We werken met een dagindeling als rode draad door de dag heen, om voor structuur en voorspelbaarheid te zorgen. Kinderen weten wat er gaat gebeuren en voelen zich op hun gemak. De dagindeling wordt door middel van pictogrammen aan de muur gehangen, zodat kinderen steeds kunnen zien wat ze gaan doen. Natuurlijk kunnen we van de dagindeling afwijken als dit noodzakelijk is. De dagindeling voor baby’s wordt zoveel mogelijk aangepast aan de thuissituatie.