Extra aandacht

Er zijn kinderen die moeite hebben om goed mee te komen met hun leeftijdsgenootjes. Deze kinderen zullen we observeren en helpen in hun ontwikkeling. Wanneer we een observatie gedaan hebben kunnen we een plan opstellen waarin beschreven wordt op welke manier we de ontwikkeling gaan stimuleren.

Aan de andere kant zijn er ook kinderen die juist wat sneller ontwikkelen in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes. Door middel van een goede observatie kunnen we extra uitdaging bieden, passend bij het kind, zodat ze zich niet hoeven te vervelen.

Het kan daarnaast ook voorkomen dat een kind opvalt in zijn of haar gedrag. Pedagogisch medewerkers gaan eerst zelf goed observeren en het gesprek aan met ouders. Wanneer de pedagogisch medewerkers hierna nog vragen hebben kan de eigenaresse van de opvang een objectieve observatie uitvoeren. De eigenaresse is tevens orthopedagoog en heeft kennis en ervaring met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen. Opvallend gedrag wordt in kaart gebracht en hierna kan een passend plan van aanpak opgesteld worden. Dit zal altijd in overleg met ouders plaatsvinden.