Ieder kind is uniek

Ieder kind is uniek, dus zal ook net wat anders benaderd moeten worden. Wij kijken goed naar alle kinderen en proberen zo goed mogelijk bij hun ontwikkeling aan te sluiten.

Wij kiezen bewust voor het werken met semi-verticale groepen, waar alle kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep zitten. Dit is prettig omdat een kind zo altijd wel aansluiting kan vinden met andere kinderen. Een kind wat iets achterloopt in zijn ontwikkeling kan met wat jongere kinderen fijn spelen, terwijl een kind wat iets voorloopt met wat oudere kinderen kan spelen.

We kiezen er bewust om de allerkleinsten in een aparte groep op te vangen, zodat ze zich in alle rust en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.

We vinden een eigen mening van kinderen waardevol en stimuleren kinderen voor zichzelf op te komen. We leren kinderen zelf keuzes maken en ook leren we ze steeds meer zelfstandig te doen. Dit zorgt voor een goed gevoel, de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van kinderen groeit.

Om een kind optimaal te kunnen ondersteunen is een goede observatie essentieel. We kijken goed, luisteren en spelen mee met kinderen om te zien wat hen bezighoudt en wat ze concreet doen en zeggen. Vier keer per jaar observeren we het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen door middel van het observatiesysteem Looqin. We kijken welke individuele kinderen extra aandacht nodig hebben en wat we eventueel op groepsniveau aan kunnen passen.

Zijn er vanwege de thuissituatie, het geloof of culturele achtergrond bijzonderheden waar we rekening mee moeten houden, dan zullen we daar ons uiterste best voor doen.