Ouderportaal

Wij werken met een digitaal software programma waarin we onze administratie bijhouden. Alle kinderen worden ingevoerd en middels dit programma kunnen we onder andere persoonlijke gegevens van kinderen bijhouden, kinderen inplannen voor opvang en we maken hiermee de facturen en jaarrekening. Natuurlijk gaan we op een respectvolle manier om met informatie en zullen we geen informatie aan derden verstrekken.

Bij dit software programma hoort een ouderportaal waar ouders op in kunnen loggen. Er kan bekeken worden wat een kind gedronken/gegeten heeft, wanneer het geslapen heeft en of er bijzonderheden zijn. Dit wordt namelijk dagelijks geregistreerd middels een tablet. Ook wordt er elke dag een groepsverslag getypt over de dag. Daarnaast kan het aanvragen van extra dagen via dit ouderportaal.

Via onderstaande URL kan er ingelogd worden:

Ouderportaal

Inloggen kan met het eigen email adres van de ouder, zoals dat bij ons bekend is.