Team

Het team van KDV Bij ons bestaat uit gekwalificeerde beroepskrachten met minimaal een opleiding op MBO-niveau. De pedagogisch medewerkers werken zoveel mogelijk op een vaste groep, op dezelfde dag van de week. Omdat we kleinschalig zijn is het fijn dat alle pedagogisch medewerkers alle kinderen goed kennen. Bij ziekte of een onverwachte gebeurtenis krijgen de kinderen geen vreemde invaller, maar een bekende pedagogisch medewerker. Alle pedagogisch medewerkers zijn goed ingewerkt op beide groepen, zodat er continuïteit is in de zorg voor de kinderen.