Ziektebeleid

Het kan voorkomen dat een kind ziek is. Ouders zijn verplicht dit te melden op het kinderdagverblijf. Wanneer een kind een besmettelijke ziekte heeft, zullen we alert zijn op besmettingsgevaar en zullen we de andere ouders op de hoogte brengen. We hanteren het RIVM protocol om te bekijken of een kindje met een besmettelijke ziekte mag komen of niet.
Wanneer een kind bij ziekte de drukte nog aankan, lekker kan spelen of rustig slaapt, mag het gewoon komen.
Voelt een kind zich echt niet op zijn gemak of heeft het hoge koorts dan zullen we in overleg gaan met ouders. We bekijken welke mogelijkheden er zijn, of wij voldoende zorg en aandacht kunnen bieden of dat het beter is om thuis uit te zieken. Hierin hebben de pedagogisch medewerkers de eindverantwoordelijkheid. Is het niet haalbaar dat een kind blijft, dan zal het opgehaald moeten worden. Als een kind bij ons ziek wordt, zullen we contact opnemen met ouders om te overleggen hoe we het aan gaan pakken.

Als een kind koorts heeft kan het voorkomen dat we in overleg met ouders een zetpil toedienen. Hiervoor moet een formulier ingevuld worden. In principe geven wij verder geen andere medicijnen aan kinderen. Alleen als het echt niet anders kan kunnen wij in overleg met ouders beslissen het toch te doen. Hiervoor moet een formulier ondertekend worden. Dit geldt ook voor zalfjes en homeopathische middeltjes die zonder recept te verkrijgen zijn. Alle pedagogisch medewerkers hebben een kinder-EHBO diploma. Mocht het noodzakelijk zijn direct medische hulp in te roepen dan zullen we naar de huisarts of spoedeisende hulp gaan. Uiteraard nemen we dan zo snel mogelijk contact met de ouders op. Daarnaast zijn er altijd medewerkers aanwezig met een BHV diploma.