Veiligheid, structuur, vertrouwen

Wij staan voor een veilige en huiselijke sfeer waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontdekken. Omdat we een kleinschalig kinderdagverblijf zijn voelt het al snel huiselijk aan. Er staan vaste pedagogisch medewerkers op de groep. De kinderen kennen elkaar en alle pedagogisch medewerkers. Dit geeft een veilig en geborgen gevoel. Kinderen ontwikkelen zich immers het beste in een veilige en geordende speel-leeromgeving met een duidelijke structuur. Kinderen worden uitgenodigd initiatieven te nemen en ze krijgen grip op de wereld om hen heen.

Emotionele veiligheid is erg belangrijk, pas als een kind zich prettig voelt kan het zich optimaal ontwikkelen. We leren kinderen op zichzelf maar ook op anderen te vertrouwen. Het is belangrijk dat een kind een positief beeld van zichzelf en de ander heeft, zo staat het later positief in de wereld. Wanneer een kind zich veilig en geborgen voelt, kan het zich pas optimaal ontwikkelen. Wij zorgen dus voor een veilige basis, van waaruit de kinderen kunnen ontdekken en leren. De pedagogisch medewerkers kijken en luisteren goed naar de kinderen en communiceren om te zorgen voor duidelijkheid en voorspelbaarheid. De kinderen worden op een positieve manier benaderd. De pedagogisch medewerker heeft een sensitieve en responsieve houding ten opzichte van het kind. Signalen van een kind worden opgepakt en hier wordt op een adequate manier op gereageerd.

Er wordt gebruik gemaakt van een vast dagritme, dat door middel van pictogrammen aan de muur opgehangen is. Zo weten de kinderen precies waar ze aan toe zijn. In de ruimte wordt gebruik gemaakt van verschillende hoeken. Kinderen hebben hierdoor de mogelijkheid om zichzelf even terug te trekken of juist met andere kinderen te spelen met verschillend materiaal.