Wennen

Het is natuurlijk hartstikke spannend om voor het eerst bij ons te komen. Dit geldt zowel voor het kind, maar zeker ook voor de ouders. Om de overgang tussen thuis en de opvang goed te laten verlopen, laten we de kinderen wennen.

Wanneer een kind komt wennen verwachten wij ouders en kind om 10.00 uur. Er zal eerst een kort intakegesprek van ongeveer 15 minuten gevoerd worden. Eet- en slaapritme worden besproken en eventuele bijzonderheden en wensen vanuit ouders. Het ritme van thuis wordt zo goed mogelijk ingepast in het ritme van de groep.
Vervolgens gaan ouders naar huis en blijft het kind tot 12.30 uur om te wennen. Hierna plannen we een tweede dag van 10uur tot 16uur. Mochten er redenen zijn om meerdere wenochtenden in te plannen dan kan dit in overleg.

Uw kind kan door de wenochtenden de nieuwe omgeving en pedagogisch medewerkers leren kennen, zodat er uiteindelijk een goede hechting tussen pedagogisch medewerkers en kind kan ontstaan. Voor ouders is het fijn om te zien dat het kind op zijn gemak is op het dagverblijf. Ook de ouders moeten een goede relatie aan kunnen gaan met de pedagogisch medewerkers. Wij vinden het daarom ook belangrijk om open met elkaar te communiceren.